A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SP 23 Toruń
SP 23 Toruń
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

  - Aktu założycielskiego

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

  - Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.)

  - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

  - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)

  - Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

  - Statutu Szkoły

  - Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia

  - Zarządzeń Kuratora Oświaty

  - Zarządzeń Dyrektora Szkoły

  - Regulaminów i procedur

   

  Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń.

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ad Min
  Publikacja dnia: 15.05.2021
  Podpisał: Marek Grzywna
  Dokument z dnia: 15.05.2021
  Dokument oglądany razy: 334
MegaBIP free (2.09)