A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SP 23 Toruń
SP 23 Toruń
BIP.gov.pl

  Organy szkoły

  1. Dyrekcja Szkoły:

  Dyrektor: Iwona Muszyńska

  Wicedyrektor: Lucyna Laks

  W roku szkolnym 2023/2024 - Dyrekcja szkoły zaprasza Rodziców do kontaktu telefonicznego w godzinach 9:00 – 15:00.

  W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość umówienia się na spotkanie.

   

  2. Rada Pedagogiczna

  Kontakt do Rady Pedagogicznej (E-dziennik - https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun)

   

  3. Samorząd Uczniowski rok szkolny 2023 / 2024

  Przewodnicząca: Kinga Rebain

  Wiceprzewodniczący: Miłosz Witkowski, Weronika Raś

   

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  p. Rafał Wankiewicz

  p. Dorota Nowak

  ...

  4. Rada rodziców rok szkolny 2023 / 2024

  Prezydium Rady Rodziców:

  p. ............................. – przewodniczący prezydium

  p. ............................. – zastępca przewodniczącego prezydium

  p. ............................. – sekretarz

  Komisja rewizyjna

  p.

  p.

  p.

  Skarbnik Rady Rodziców:

  p. 

   

  Spotkania i dyżury

  Terminy podawane są na bieżąco w kalendarzu

  Wszelkie wnioski, uwagi oraz wnioski o dofinansowanie należy składać do teczki Rady Rodziców w sekretariacie szkolnym lub mailowo na adres: rada_rodzicow@poczta.onet.pl

  Fundusz Rady Rodziców

  RR prosi o dokonywanie wpłat składek na Radę Rodziców na rachunek bankowy RR:

  Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu nr  22 9511 0000 0000 5758 2000 0010

  W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

  Plan pracy RR:

  1. Organizowanie roboczych spotkań Prezydium RR,
  2. Podejmowanie interwencji na wniosek rodziców,
  3. Udzielanie pomocy szkole w ramach preliminarza na rok szkolny 2023/2024,
  4. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji w działaniach związanych z profilaktyką zwalczającą uzależnienia wśród dzieci i młodzieży,
  5. Wspieranie działań Dyrekcji związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz osiedla.
  6. Pomoc Dyrekcji szkoły przy pracach związanych z uzupełnieniem wyposażenia sal gimnastycznych, sal dydaktycznych, pracowni komputerowej, terenu wokół szkoły.
  7. Udział rodziców w pracach związanych z poprawieniem WSO w SP23,
  8. Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych oraz imprez dla uczniów,

  Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ad Min
  Publikacja dnia: 06.11.2023
  Podpisał: M M
  Dokument z dnia: 06.11.2023
  Dokument oglądany razy: 891
MegaBIP free (2.09)