ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Administracja:

Sekretarz Szkoły - Marzena Łochocka
e-mail: sp23tor@sp23.torun.pl

Kierownik gospodarczy – Miłosz Materna

Obsługa:

Konserwator - Marek Rygielski

Robotnik do pracy lekkiej - Jarosław Kostępski, Jarosław Janowski

Woźna - Izabela Kowińska

Pomoc kuchenna/Woźna oddziałowa - Julia Podlas

Starsza woźna - Sylwia Skibińska

Pomoc nauczyciela – Stella Włodkowska

Woźna oddziałowa/szatniarka – Anna Chojnowska

Sprzątanie – Hanna Stawicka, Anna Mazurkiewicz