Przewodnicząca - Maja Teus

Wiceprzewodnicząca - Zuzanna Bogukalec

Opiekunowie samorządu - Małgorzata Domeradzka, Sławomir Kłosiński