PEDAGOG

Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Kolankowska

Miła uczennico! Miły uczniu!

Szanowny Rodzicu!

DOKĄD MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ PO POMOC? Bez tytułu

TELEFONY ZAUFANIA

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - Środa 13.00-17.00: tel. 56 622 29 91
 • Pomarańczowa linia - Codziennie 16.00-21.00: tel. 0 801 140 068
 • Niebieska linia -Codziennie 17.00-21.00: tel. 0 800 154 030
 • Informacja AIDS, tel. 52 325 56 39
 • Telefon zaufania „Pogotowie makowe”,Wtorek-piątek 16.00-19.00: tel. 56 622 62 14
 • Adopcyjny telefon zaufania -Wtorek- 15.00-17.00: tel.  56 652 29 32
 • Telefon zaufania w MOPR -Poniedziałek-piątek 17.00-21.00: tel. 56 622 00 00

POMOC RODZINIE

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Toruń, Dekerta 24,   tel.56 661 17 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Toruń, Konstytucji 3 Maja 40c, tel.56 650 85 62
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny,Toruń, Mostowa 30, tel. 56 610 59 09

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Toruń, Łyskowskiego 15 tel.56 648 05 06
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,Toruń, Sz. Chełmińska 28 tel.56 654 66 92
 • Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych,Toruń, Szczytna 13 tel.56 622 87 14

DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

 • Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień, Toruń, Szosa Bydgoska 1 tel.56 622 89 08
 • Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień, Toruń, Tramwajowa 2/4 tel.56 654 93 28
 • Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, Toruń, Szosa Bydgoska 1 tel.56 654 93 28
 • Oddział Odwykowy Całodobowy, Toruń- Czerniewice, Włocławska 233 tel.56 622 92 33

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI  PSYCHICZNYMI

 • Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego,Toruń, Mickiewicza 24/26, tel.56 658 08 22
 • Poradnia Psychogeriatryczna,Toruń, Curie – Skłodowskiej 27/29,  tel.56 658 07 40
 • Oddziały Psychiatryczne,Toruń, Curie – Skłodowskiej 27/29,  tel.56 658 07 00

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

 • ŚS przy Oddziale Parafialnym Akcji Katolickiej, Toruń, Św.Antoniego 4 tel.56 654 55 03
 • ŚS przy Stowarzyszeniu O-W św.Franciszka, Toruń, Poznańska 49 tel.56 652 01 23
 • ŚS przy Szkole Podstawowej nr 1, Toruń, Wielkie Garbary 2 tel. 56 622 34 04
 • ŚS przy Szkole Podstawowej nr 6, Toruń, Łąkowa 13 tel. 56 622 40 74
 • ŚS przy Domu Muz, Toruń, Okólna 169 tel.56 621 05 81
 • ŚS „Dzieciom Starówki” Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, Toruń, Wielkie Garbary 2 tel. 56 652 23 71
 • ŚS przy Klubie Jantar SM Rubinkowo, Toruń, Dziewulskiego 12 tel. 56 659 91 48
 • ŚS przy Klubie Rubin SM Rubinkowo, Toruń, Łyskowskiego 29/35, tel.56 659 91 48
 • ŚS przy Klubie Kameleon Młodzieżowej SM, Toruń, Tuwima 9 tel. 56 622 56 64 w.50
 • ŚS przy Klubie Sobótka Młodzieżowej SM, Toruń, Wojska Polskiego 43/45, tel.56 623 08 72
 • Ś przy Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie, Toruń, Poznańska 63 tel. 56 621 11 52
 • Ś „Pączek” przy Stowarzyszeniu Zdrowa Rodzina, Toruń, Kościuszki 23 tel.56 623 23 62
 • Ognisko Wychowawcze przy TCCaritas, Toruń, Szosa Bydgoska 1 tel.56 654 05 43
 • Ognisko Wychowawcze przy CPCaritas, Toruń, Wyszyńskiego 7/9
 • Oratorium, Toruń, Rybaki 59 tel.56 622 10 15

(więcej informacji dostępnych u pedagoga szkolnego)