KUCHNIA

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu dostawcą obiadów od 2 stycznia 2024 r. będzie firma cateringowa – Gołębiewscy Catering ul. Międzymurze 7, 87-100 Toruń, siedziba główna: ul. Kręta 55a, 87-100 Toruń, NIP 8791100617, REGON 340638682

Umowy dotyczące korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu do pobrania w wersji papierowej w portierni lub w wersji pdf załączonej do informacji przekazanej przez Dyrektora Szkoły za pomocą dziennika elektronicznego – osobno dla wychowanków przedszkola oraz dla uczniów szkoły. Wypełnioną i podpisaną umowę należy dostarczyć do portierni Szkoły do dnia 29 grudnia 2023 r. lub przesłać skan dokumentu na adres intendent@sp23.edu.torun.pl

W dniu 2 stycznia 2024 r. stołówka szkolna będzie nieczynna. Prosimy zatem uwzględnić konieczność wyżywienia własnego dla dzieci przebywających w tym dniu pod opieką świetlicy.

W przypadku pytań lub problemów związanych z posiłkami, prosimy o kontakt z intendentem panią Sylwią Skibińską w godzinach 7:30-15:30 pod numerem telefonu: 665-025-394 lub kierując wiadomość na adres mailowy: intendent@sp23.edu.torun.pl