DYREKCJA

mgr Iwona Muszyńska
dyrektor SP23

mgr Lucyna Laks
wicedyrektor SP23