ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przedszkole w szkole to jest to !!!

Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom przyjazne dla ich bezpieczeństwa warunki. Zajęcia odbywają się odpowiednio wyposażonych i  dostosowanych do wieku dzieci salach. Osobne, wygodne wejście z dużym holem gwarantuje zachowanie odrębności funkcjonowania przedszkola.

Poza tym atutem przedszkola przy szkole jest:

  • korzystanie ze specjalistycznych pomieszczeń, tj. biblioteki szkolnej, sali komputerowej, gimnastycznej i karate;
  • korzystanie z boiska szkolnego „Orlik”, górki saneczkowej, terenu zielonego i placu zabaw, zielonego zakątka (sala dydaktyczna na dworze) oraz placu zabaw, który zapewnia możliwość zabawy i wypoczynku o każdej porze;
  • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: logopedy, psychologa, terapeuty, pedagoga, dietetyka oraz opieki pielęgniarki szkolnej;
  • udział grup we wszystkich obszarach życia szkoły: akcjach edukacyjno-wychowawczych, przedstawieniach, akademiach, uroczystościach i imprezach dla uczniów;
  • udział w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych wg oferty i deklaracji rodziców;
  • udział w dodatkowo odpłatnych zajęciach pozalekcyjnych wg oferty przedstawianej we wrześniu po zadeklarowaniu się grupy zainteresowanych;
  • kultywowanie tradycji szkolnych związanych z czczeniem patrona szkoły – Kawalerów Orderu Uśmiechu;
  • wychowanie i integracja w środowisku szkolnym znacznie ułatwia adaptację do nauki w klasie pierwszej.

Nasza placówka chętnie współpracuje z rodzicami i środowiskiem, dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach, programach edukacyjnych i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje na terenie miasta i kraju.

Zajęcia dodatkowe:  origami, tańce, robotyka -LEGO, gry i zabawy ruchowe, szachy, mini-tenis, karate

Dodatkowo odpłatnie:

- czesne – 1 zł za każdą godzinę dodatkową po zrealizowaniu podstawy programowej (max. 5 godz.); rodzice dzieci 6 letnich są zwolnieni z opłat za przedszkole (zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2016 r. poz. 1985),

- 3 posiłki gotowane na miejscu (I śniadanie, II śniadanie, obiad) – opłaty wg obowiązujących stawek w danym roku szkolnym


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

„ISKIERKI” 3-4 latki

2 wychowawców oraz pomoc nauczyciela – max. 25 dzieci

Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30 - 16.30

Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pod odpowiednią do wieku i potrzeb dziecka opieką nauczycieli realizują program przygotowujący do podjęcia nauki w szkole:

- zajęcia edukacyjno – wychowawcze (realizacja podstawy programowej z językiem angielskim);

- możliwość relaksacji - leżakowania;

- dodatkowo prowadzone są obowiązkowe zajęcia rytmiki i rekreacji,

- religia (dla chętnych),


„SŁONECZKA” 4 latki

2 wychowawców oraz pomoc nauczyciela – max. 25 dzieci

Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30 - 16.30

Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pod odpowiednią do wieku i potrzeb dziecka opieką nauczycieli realizują program przygotowujący do podjęcia nauki w szkole:

- zajęcia edukacyjno – wychowawcze (realizacja podstawy programowej z językiem angielskim)

- dodatkowo prowadzone są obowiązkowe zajęcia rytmiki i rekreacji,

- religia (dla chętnych),


"PROMYCZKI" 5-6 latki

2 wychowawców – max. 25 dzieci

Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30 - 16.30

Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pod odpowiednią do wieku i potrzeb dziecka opieką nauczycieli realizują program przygotowujący do podjęcia nauki w szkole:

- zajęcia edukacyjno – wychowawcze (realizacja podstawy programowej z j. angielskim)

- religia (dla chętnych),

- rytmika,

- rekreacja,


"GWIAZDKI" 5-6 latki

2 wychowawców – max. 25 dzieci

Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30 - 16.30

Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pod odpowiednią do wieku i potrzeb dziecka opieką nauczycieli realizują program przygotowujący do podjęcia nauki w szkole:

- zajęcia edukacyjno – wychowawcze (realizacja podstawy programowej z j. angielskim)

- religia (dla chętnych),

- rytmika,

- rekreacja