Z kart historii naszej szkoły

Historia Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu zaczęła się 16 września 1961 roku, kiedy to przy ul.Jodłowej 5 został wmurowany akt erekcyjny nowej szkoły - Pomnika Tysiąclecia. Dnia 1 września 1962 r. szkoła miała już swojego kierownika. Został nim Stanisław Zakrzewski. Gdy budynek szkolny był już wykończony, w dniu 12 stycznia 1963r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej toruńskiej szkoły podstawowej. Na inaugurację zaproszono władze miejskie i oświatowe. "Piękna jest ta nowa szkoła. Duża, przestrzenna, w jednej trzeciej oszklona"- czytamy w pierwszej szkolnej kronice. Budynek posiadał kilkanaście sal lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, jasne przestronne korytarze i dużą salę gimnastyczną. W kolejnych latach upiększano klasopracownie, gromadzono niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt sportowy, wzbogacono księgozbiór biblioteki, a także zagospodarowano teren wokół szkoły.

Poza zajęciami lekcyjnymi zaczęły działać koła zainteresowań. Dzieci i młodzież brały udział w licznych konkursach i zawodach, często zajmując wysokie miejsca. Aktywnie działały drużyny harcerskie i zuchowe. Szkolny zespół "Bemolki" niejednokrotnie zdobywał nagrody na festiwalach i przeglądach piosenki.

Szkoła rozwijała się. Powstawało nowe osiedle mieszkaniowe Rubinkowo, powiększało się miasto - a wraz z nim wzrastała liczba uczniów placówki. Przybywało też nauczycieli. W grudniu 1976r. rejon Szkoły Podstawowej nr 23 został powiększony o trzy filie: przy ul. Bukowej, w Kaszczorku oraz w Grębocinie. Przez pewien czas filię naszej placówki stanowił także pawilon budowanej na Rubinkowie Szkoły Podstawowej nr 4, dokąd w listopadzie 1977r. przeszła część uczniów naszej szkoły.

28 maja 1977r. społeczność szkolna uczestniczyła w niecodziennej podniosłej uroczystości. Szkoła otrzymała piękny sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

W 1979 r. nasza szkoła nawiązała współpracę z podobną placówką w szwedzkim mieście Malmo. W maju 1980r. gościła uczniów tej szkoły - co w owym czasie nie było popularne.

Dnia 1 września 1980r. Szkoła Podstawowa Nr 23 w Toruniu została ogłoszona pierwszą w województwie szkołą o profilu sportowym. Program szkolenia sportowego szkoła realizowała do 1986r. Utworzono liczne klasy sportowe. Dzieci i młodzież jeździły na obozy, gdzie rozwijały sprawność fizyczną, uczęszczały na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego "Spartakus", a w miesiącach zimowych korzystały ze szkolnego lodowiska. Dzieci bardzo często startowały w konkurencjach sportowych i nierzadko osiągały czołowe lokaty w zawodach międzyszkolnych, rejonowych, a nawet ogólnopolskich. Najwięcej sukcesów zostało odnotowanych w sportach zimowych, piłce ręcznej, siatkówce i lekkiej atletyce.

Równie częsty był udział młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ich uczestnicy zdobywali wysokie miejsca na etapach rejonowym i wojewódzkim. W organizacji szkolnych uroczystości, biwaków, obozów sportowych pomagali żołnierze z Jednostki Wojskowej 38-28, z którą nawiązana została współpraca. W szkole zaczął działać sklepik, który prowadzili - ucząc się samodzielności i samorządności - uczniowie. Szkolną tradycją stały się coroczne dożynki, koncerty "Prezentujemy nasze talenty", chrzest pierwszoklasisty, gry i zabawy związane ze szkolnym dniem samorządności, coroczne koncerty charytatywne.

Przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły dbano o jej wygląd i wyposażenie. Podczas kolejnych remontów odnawiano klasy i korytarze, łazienki i salę gimnastyczną. Sukcesywnie wzbogacono też bazę dydaktyczną, uzupełniano księgozbiór, powstawały gabinety specjalistyczne (np. logopedyczny, terapeutyczny), uruchomiono pracownię informatyczną.

Uczniowie klas 0-III są gospodarzami parteru - tu odbywają swoje zajęcia, poruszają się bezpiecznie po "swoim terenie". Uczniowie starsi - klas IV-VI mają swoje klasy i pracownie na piętrze. Tu spędzają przerwy, tu urządzają swoje zabawy i spotkania.

Wraz z Rodzicami staramy się wychowywać powierzone nam dzieci na dobrych i mądrych ludzi. Dbamy, by nauczyły się tego, co będzie im potrzebne w dorosłym życiu. Przekazujemy niezbędną wiedzę, kształcimy umiejętności. Dlatego właśnie w naszej szkole działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dwadzieścia Trzy". Uczymy dzieci, jak spędzać czas wolny także poprzez organizowanie dorocznych imprez integrujących szkolną społeczność: Bożonarodzeniowe Koncerty Charytatywne i Wiosenne Festyny Rodzinne, które organizują nauczyciele, rodzice i dzieci. Współpracujemy z rodzicami informując ich o postępach dzieci, pomagając im w rozwijaniu właściwych relacji z dziećmi, ale też organizując wspólnie dla dzieci imprezy, uroczystości, interesujące spotkania, zawody sportowe, czy też cyklicznie oferując rodzicom nieodpłatne porady medyczne. Dbamy o zdrowie uczniów kształtując postawy prozdrowotne - już od roku 1996 należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uczestniczymy w wielu akcjach prozdrowotnych, a dzieci wspólnie spożywają posiłek - drugie śniadanie. Nasza szkoła uczy też dbałości o środowisko - od lat uczestniczymy w obchodach Święta Ziemi, czy w Sprzątaniu Świata. Uczniowie dbają o swoje sale, o swoją szkołę - by była "zielona", przyjazna. Propagując wiedzę i umiejętności, które należy posiąść - zachęcamy uczniów do udziału w konkursach i zawodach. Biorą w nich udział chętnie, licznie i z sukcesami. Wydają gazetkę szkolną, wystawiają sztuki teatralne i działają w szkolnym samorządzie. Jesteśmy też gospodarzem konkursów międzyszkolnych "Konkurs Czytania Tekstu ze Zrozumieniem", literackiego konkursu "Magia Świąt Bożego Narodzenia" oraz sportowego "Bądź sprawny i zdrowy". Uczestniczymy też aktywnie w akcjach ogólnopolskich "Szkoła z charakterem", "Szkoła z klasą", czy "Cała Polska czyta dzieciom", w których udział pomaga nam kształtować naszych wychowanków. Każdego dnia pamiętamy, że jesteśmy tu dla dzieci, które nam powierzono i każde przedsięwzięcie planujemy i realizujemy tak, by to właśnie im przynosiło wymierne korzyści.

...NAWET RZECZY MAŁE CZYNIMY Z WIELKIM SERCEM...
Tak myśleli i działali nasi poprzednicy, na przestrzeni ponad 40 lat istnienia szkoły. Tak i my myślimy i działamy dziś.

 

Grono Pedagogiczne „Dwudziestej Trzeciej”