Kolejni dyrektorzy szkoły.

 

1 Stanisław Zakrzewski 1962-1967
2 Kazimierz Murawski 1967-1973
3 Stefan Krzemkowski 1973-1974
4 Alojzy Kowalski 1974-1976
5 Ryszard Szarpatowski 1976-1978
6 Edmund Małgorzewicz 1978-1983
7 Jan Daniel 1983-1986
8 Janusz Jabczyński 1986-1993
9 Ewa Trawińska 1993-2003
10 Joanna Duszyńska 2003-2013
11 Iwona Muszyńska od 2013r.