Liczba uczniów SP 23 na przestrzeni jej dziejów.

rok szkolny - ilość uczniów

1962/63 - 655 w 18 oddziałach

1967/68 - 953 w 32 oddziałach (z filią)

1972/73 - 618 w 24 oddziałach (z filią)

1977/78 - 1536 w 54 oddziałach (z filiami)

1980/81 - 841

1982/83 - 996 w 36 oddziałach

1987/88 - 980 w 33 oddziałach

1988/89 - 960

1991/92 - 872 uczniów w 32 oddziałach

1992/93 - 748 w 28 oddziałach

1997/98 - 515 w 21 oddziałach

2002/03 - 241 w 13 oddziałach

2004/05 - 278 (15 oddziałów, w tym 2 oddziały „0”)

2006/07 - 294 (14 oddziałów, w tym 2 oddziały „0”)

2007/08 - 294 w 14 oddziałach

2012/13 - 351 w 14 oddziałach

2013/14 - 260 w 12 oddziałach

2014/15 - 302 w 13 oddziałach

2015/16 - 357 w 15 oddziałach

2016/17 - 318 w 14 oddziałach szkolnych, 42 w 2 oddziałach przedszkolnych

2017/18 - 381 w 17 oddziałach szkolnych, 69 w 3 oddziałach przedszkolnych

2018/19 - 423 w 19 oddziałach szkolnych, 100 w 4 oddziałach przedszkolnych

2019/20 - 439 w 19 oddziałach szkolnych, 100 w 4 oddziałach przedszkolnych

2020/21 - 440 w 19 oddziałach szkolnych, 100 w 4 oddziałach przedszkolnych

2021/22 - 474 w 19 oddziałach szkolnych (1 oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy), 105 w 4 oddziałach przedszkolnych

2022/23 - 467 w 19 oddziałach szkolnych, 105 w 2 oddziałach przedszkolnych