KODEKS ŚWIETLICZAKA

KODEKS ŚWIETLICZAKA

  • w świetlicy używamy magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam;
  • nie używamy słów obraźliwych względem innych uczestników zajęć świetlicowych i odnosimy się do siebie z szacunkiem;
  • po wejściu do sali plecaki i rzeczy osobiste ustawiamy na wyznaczonym miejscu;
  • w świetlicy obowiązuje zakaz używania (wymiana, granie, oglądanie) różnego rodzaju kart kolekcjonerskich;
  • używane przez ucznia klocki, gry i inne przedmioty będące wyposażeniem świetlicy, po zakończonej zabawie odkładamy na miejsce;
  • za przyniesione z domu do świetlicy zabawki lub inne przedmioty odpowiedzialność ponosi ich właściciel;
  • wszelkie posiłki spożywamy przy wyznaczonym do tego celu stoliku;
  • w świetlicy, jak i całej szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych – rozmawiamy tylko w sekretariacie;
  • o każdym przejawie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć świetlicowych będą informowani rodzice i wychowawca.