REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI

  1. Stołówka umożliwia uczniom i pracownikom szkoły spożycie ciepłego posiłku na trzech przerwach obiadowych.
  1. Uczniowie jedzą obiady w określonym porządku:

                             I przerwa – uczniowie klas I i II (11:30-11:45)

                           II przerwa – uczniowie klas III i IV (12:30-12:45)

                         III przerwa – uczniowie klas V - VIII (13:30-13:45)

  1. Uczniowie klas IV-VIII kończący zajęcia po 4 lub 5 lekcji mogą zjeść obiad pod koniec przerwy obiadowej (decyzję podejmuje dyżurujący nauczyciel).
  1. Przed wejściem do stołówki uczniowie zostawiają tornistry przed stołówką, ustawiają się w rzędzie, a potem zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsce przy stole.
  1. W stołówce każdy uczeń dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, troszczy się o ład i porządek, szanuje wyposażenie stołówki.
  1. Podczas obiadu uczeń je najładniej jak umie, nie hałasuje.
  1. Okazujemy szacunek dorosłym i dzieciom, pomagamy sobie wzajemnie.