ZASADY ODRABIANIA LEKCJI

ZASADY ODRABIANIA LEKCJI

Szanuję siebie, swoich kolegów i koleżanki, dlatego na godzinie odrabiania lekcji zobowiązuję się do:

  1. Odrabiania zadanych prac domowych, powtarzania zdobytej wiedzy, nadrabiania zaległości.
  1. Jeśli nie mam zadania domowego, zgłaszam się do nauczyciela po kartę pracy. Mogę też czytać książkę, czytankę lub czasopismo.
  1. W trakcie godziny odrabiania lekcji zobowiązuję się do przebywania przy stoliku, na miejscu uprzednio zajętym przeze mnie lub wybranym dla mnie przez nauczyciela dyżurującego. Nie zajmuję miejsca na dywanie.
  1. Zachowuję ciszę.
  1. W każdej wątpliwej sytuacji zwracam się o pomoc do dyżurujących nauczycieli.