Iskierki wykonały zadanie z projektu ,,O zwierzęta dbamy, więc im wodę zostawiamy”